Contribution to International EconomyРозвиток іноземного туризму в Україні
Розділ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ТА НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ІНОЗЕМНОГО ТУРИЗМУ
1.1. Теорія та сутність іноземного туризму та його забезпечення
1.2. Основні світові тенденції розвитку міжнародного туризму
1.3. Нормативно-правове забезпечення туристичної діяльності
Розділ 2. АНАЛІЗ РОЗВИТКУ ІНОЗЕМНОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ
2.1. Чинники розвитку іноземного туризму в Україні
2.2. Позиціювання України на світовому туристичному ринку
2.3. Характеристика географії міжнародних туристичних потоків Україні
Розділ 3. ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ВДОСКОНАЛЕННЯ РОЗВИТКУ ІНОЗЕМНОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ
3.1. Проблеми розвитку іноземного туризму в Україні
3.2. Стратегічні напрямки розвитку іноземного туризму в Україні
ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ТА ДЖЕРЕЛОрганізація оздоровчої рекреаційної роботи в країнах Європи «на прикладі Франції»
Вступ
1. Загальна характеристика рекреаційних ресурсів і туристської інфраструктури Західноєвропейського регіону
1.1 Загальна характеристика рекреаційних ресурсів Франції в Західноєвропейському регіоні
1.2 Загальні відомості про туризм і рекреацію Франції
2. Аналіз рекреаційної діяльності Франції
2.1. Рекреаційний потенціал Франції
2.1.1. Природні рекреаційні ресурси
2.1.2. Культурно-історичні рекреаційні ресурси
2.2. Аналіз видів рекреаційної діяльності та санітарно-курортного лікування Франції
2.2.1 Курорт Біарріц
2.2.2 Імператорський курорт Віші
2.2.3 Ля Боль
2.2.4 Екс-ле-Бен
2.2.5 Евіан
Висновок
Список використаних джерел
Додаток 1 Туристична карта Франції
Додаток 2 Карта гірськолижних курортів Франції
ДОДАТОК 3 Санітарно-лікувальні курортиСучасна система туристичної освіти в Україні та нові туристичні спеціальності
ВСТУП 1. Теоретико-методологічні проблеми розвитку туризму і туристської освіти
1.1.Розвиток системи освіти для підготовки спеціалістів туристичної галузі: хронометраж
1.2. Підготовка кадрів для туристичної галузі 90-ті роки
1.3.Зарубіжний досвід туристської освіти
2.Обґрунтування системи неперервної туристської освіти в Україні
2.1.Основні напрями розвитку туристської освіти в Україні
2.2.Основні напрями підготовки управлінських кадрів для сфери туризму в контексті соціально-економічних та політичних змін в Україні
2.3.Необхідність впровадження в процес підготовки кадрів принципів безперервної освіти
ВИСНОВКИСучасний стан та перспективи розвитку спортивного туризму в Україні
1 РОЗДІЛ. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ СПОРТИВНОГО ТУРИЗМУ
1.1. Види та форми туризму. Місце спортивного туризму в класифікації туризму
1.2. Характеристика основних видів спортивного туризму
1.3. Економічні аспекти занять спортивним туризмом, проблеми спортивного туризму як виду спорту
2 РОЗДІЛ. АНАЛІЗ СТАНУ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СПОРТИВНОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ
2.1. Сучасний стан спортивного туризму в Україні
2.2. Перспективи розвитку спортивного туризму в Україні ВИСНОВКИ


Переплет дипломов
Главная Новости О компании Наши услуги Цены Способы оплаты Авторам Вопрос-ответ Карта сайта Контакты
Партнеры: "ЦОДНТИ" "Первая Переплетная Мастерская""ЮТЭК"
Academic Journal Catalogue (AJC)