Contribution to International EconomyМіжнародні готельні мережі України. Стан та перспективи розвитку
РОЗДІЛ 1 . МІЖНАРОДНІ ГОТЕЛЬНІ МЕРЕЖІ В УКРАЇНІ
1.1. Основні принципи розвитку міжнародних мереж і стан  міжнародних готелів мережі України
1.2.Привабливість готельної індустрії України для міжнародних інвесторів та способи виходу на готельний ринок України
РОЗДІЛ 2. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНИХ МЕРЕЖ
2.1. Проблеми і чинники, що перешкоджають розвитку готелів в Україні
2.3. Державні програми сприяння будівництву готелів в Україні і плани відкриття готелів в УкраїніПроблеми і перспективи готельного ринку Київа
РОЗДІЛ І.ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ І ПРАВОВІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА В УКРАЇНІ
1.1. Ринок готельних послуг: поняття і сучасний стан в Україні
1.2.Законодавчі засади функціонування готельних підприємств
РОЗДІЛ ІІ АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ ТА ПЕРСПЕКТИВ РОЗВИТКУ ГОТЕЛЬНОГО РИНКУ М.КИЄВА
2.1.Ринок готелів Києва: сучасний стан
2.2.Проблеми і перспективи готельного ринку Київа
ВИСНОВОКРекреаційно-географічна характеристика Азії

Мезорайон: Пд.Азія (Індія, Бутан, Пакистан, Бангладеш, Шрі-Ланка, Непал, Мальдійська республіка). У фізико-географічному відношенні до Південної Азії належать півострів Індостан, Індо-Гангська низовина та Гімалаї, а також острів Шрі-Ланка та низка більш дрібних островів. У політико-географічному відношенні до Південної Азії належать наступні держави: Індія, Пакистан, Бангладеш, Непал, Бутан, Шрі-Ланка, Мальдіви.Організація оздоровчо-рекреаційної роботи в країнах Європи
Розділ 1. Передумови розвитку рекреаційної діяльності в Європі та її сучасний стан
1.1. Історико-політичні передумови
1.2. Природно-географічні передумови
1.3. Соціально-економічні передумови
Розділ 2. Аналіз сучасного стану та динаміки розвитку туристично-рекреаційної діяльності ринків Європи
2.1. Аналіз туристично-рекреаційного ринку Європи
2.2. Характеристика рекреаційної діяльності окремих територіальних субринків Європи
2.2.1 Центральна та Східна Європа
2.2.2 Північна Європа (Скандинавські країни)
2.2.3 Західна Європа
2.2.4 Східне Середземномор`я
2.3 Особливості оздоровчої туристично-рекреаційної діяльності в Європі
2.3.1 Лікувально-оздоровчий туризм і рекреаційні ресурсі Європи
2.3.2 Організація купального туризму
Висновок
Список використаних джерелОрганізація оздоровчо-рекреаційної діяльності в Україні
1. Аналіз проблеми організації оздоровчо-рекреаційної діяльності в Україні
1.1 Рекреаційний потенціал України
1.2 Оздоровчо-рекреаційні ресурси України
1.3 Територіальна організація рекреаційної діяльності в Україні
2. Закономірності формування оздоровчо-рекреаційної діяльності в Україні
2.1 Умови та чинники формування рекреаційної діяльності
2.2 Фактори, що сприяють розвитку оздоровчо-рекреаційної діяльності в Україні
2.3 Проблеми і перспективи розвитку оздоровчо-рекреаційної діяльності в Україні
3. Обґрунтування стратегії розвитку оздоровчо-рекреаційної діяльності в Україні
Висновки
Перелік використаної літературиПравові основи туристичної діяльності в Україні
1. ТЕОРЕТИЧНО-ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ НОРМАТИВНО ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТУРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ
1.1. Теоретичні основи туризм як об'єкту регулювання державними органами в Україні
1.2. Аналіз сучасного стан туризму в Україні
1.3. Основні механізми регулювання туристичної сфери та міжнародні документи, які регулюють туристичну діяльність
2. АНАЛІЗ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЇ БАЗИ З ПИТАНЬ ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ
2.1. Сучасний стан нормативно-правового регулювання в Україні
2.2. Закон України "Про туризм" як один з основних інструментів регулювання туристичної діяльності в Україні
2.3. Проблемні аспекти та шляхи вдосконалення нормативно -правової бази сфери туризму в Україні
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ТА ДЖЕРЕЛВикористання технічних засобів у заняттях оздоровчої спрямованності зі студентами
Розділ 1. Особливості фізичного виховання студентів вузів
1.1 Оздоровча спрямованість фізичного виховання фізичного виховання
1.2 Освітня спрямованість фізичного виховання студентів
1.3 Технічні засоби у фізичному вихованні студентів
Розділ 2 Аналіз використання технічних засобів в фізичному вихованні студентів
2.1 Рівень розвитку сили та витривалості у студентів
2.2 Технічні засоби в процесі формування професійної майстерності майбутніх фахівців фізичної культури
ВисновкиДіяльність Всесвітньої туриської організації ЮН ВТО щодо вдосконалення понятійного апарату туристичної статистики
1. Загальна характеристика всесвітньої туристичної організації ЮНВТО та місце України в ЮНВТО
1.1. Всесвітня туристська організація ЮНВТО. Призначення
1.2. Співробітництво України із Всесвітньою туристською організацією
Рис. 1.1. Функції регіонального представнитства ВТО в Україні
2. Аналіз стану туристичної статистики та діяльність ЮН ВТО щодо вдосконалення понятійного апарату
2.1. Обгрунтування необхідності вдосконалення статистики туризму
2.2. Діяльність Всесвітньої туриської організації ЮН ВТО щодо вдосконалення понятійного апарату туристичної статистики
Висновки
Перелік використаної літературиТуристична Україна на міжнародних виставках
Розділ 1. Теоретичні основи міжнародного ринку туристичних послуг
1.1 Регулювання міжнародних ринків туристичних послуг: досвід та механізми
1.2 Сутність виставок та їх значення в просуванні турпродукту
1.3 Роль туристичних виставок та салонів у туристичній діяльності
Розділ 2 Туристична Україна на міжнародних виставках
2.1 Перспективи розвитку туризму в Україні та вплив соціальних, демографічних та інших факторів на туристичний ринок
2.2 Участь України на міжнародних виставках
Висновок
Використана літератураМіжнародні системи бронювання
Розділ 1 Сучасні системи бронювання
1.1 Історія розвитку систем бронювання
1.2 Глобальні системи бронювання
1.3 Перспективи й проблеми розвитку систем бронювання
Розділ  2 Вітчизняні туристичні фірми та їх співпраця із системами резервування
2.1 Проблеми використання сучасних інформаційних технологій бронювання в туристичній галузі України
2.2.Ефективність застосування комп`ютерних систем бронювання у діяльності вітчизняних туристичних фірм
Висновок
Список використаної літератури


Переплет дипломов
Главная Новости О компании Наши услуги Цены Способы оплаты Авторам Вопрос-ответ Карта сайта Контакты
Партнеры: "ЦОДНТИ" "Первая Переплетная Мастерская""ЮТЭК"
Academic Journal Catalogue (AJC)