Contribution to International EconomyДержавне управління забезпеченням інформаційної безпеки: організаційно-правовий аспект
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ
1.1 Зміст та логіка зв'язку основних категорій понять теорії інформаційної безпеки
1.2 Огляд джерельної бази
1.3 Технологія управління забезпеченням інформаційної безпеки, досвід і практика застосування
РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ СТАНУ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
2.1 Діагностика
2.2 Оцінка. Інтегральні показники
2.3 SWOT-аналіз
РОЗДІЛ 3. РОЗВИТОК СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ
3.1 Формування організаційної структури державного управління забезпечення інформаційної безпеки
3.2 Удосконалення нормативно-правової бази системи забезпечення інформаційної безпекиЗасоби захисту корпоративної комп`ютерної поштової системи
1. Комп`ютерні системи та їх інформаційна безпека
1.1 Нормативне регулювання функціонування ринку програмного забезпечення
1.2 Поняття інформаційної безпеки комп'ютерних систем
1.3 Оцінка захищеності популярних програмних продуктів
1.4 Системи корпоративної електронної пошти
1.4.1 Система електронної пошти Microsoft Exchange
1.4.2 Система електронної пошти IBM Lotus Domino
1.5 Постановка задачі
2. Аналітична частина
2.1 Організаційна характеристика ООО "Інвестпроект"
2.2 Програмне забезпечення підприємства
2.3 Політика безпеки компанії при роботі в Internet
2.4 Ризики, пов`язані з використанням електронної пошти
3. Проектна частина
3.1 Система колективної роботи Exchange
3.2 Політика використання електронної пошти
4. Безпека життєдіяльності
4.1 Загальні питання охорони праці
4.2 Характеристика виробничого середовища
4.3 Небезпечні й шкідливі виробничі фактори
4.4 Метеорологічні умови
4.4.1 Мікроклімат
4.4.2 Освітлення виробничого приміщення
4.5 Електробезпека
4.6 Пожежобезпека
ВисновкиДослідження характеристик об’єкту керування засобами комп`ютерної техніки
ВИХІДНІ ДАНІ
ВИБІР ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ МОДЕЛЮВАННЯ ПОВЕДІНКИ ОБЄКТУ ДОСЛІДЖЕННЯ
РОЗРОБКА ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ СХЕМИ ПРОГРАМИ, ЯКА МОДЕЛЮЄ ПОВЕДІНКУ ОБЄКТ ДОСЛІДЖЕННЯ
РЕАЛІЗАЦІЯ РОЗРОБЛЕНОГО АЛГОРИТМУ ЗАСОБАМИ DELPHI
РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ ПРОГРАМИПрограмма Microsoft Office Excel
Списки Microsoft Excel как база данных
Создание списка с помощью формы
Поиск записей в списке
Сортировка списка
Отбор данных на основе фильтра
Создание собственного списка автозаполнения
Структурирование списка
Основные функции для работы со списками
Сводные таблицы в Microsoft ExcelМинимизация булевых функций методом неопределенных коэффициентов
1. Постановка задачи
2. Анализ методов решения
3. Разработка алгоритма, схема алгоритма и его описание
4. Формат входных и выходных данных. руководство пользователя
5. Реализация алгоритма, листинг программы
6. Результаты работы программыПрограмма вывода текста вдоль кривой линии
Для разработки программы использован язык программирования высокого уровня: С#. В первом разделе работы описаны методы и модели отображения кривых и текста средствами векторной графики. Во втором разделе приведено описание метода представления  траектории, вдоль которой выводится текст на экран. Третий раздел посвящён разработке программы вывода текста вдоль кривой на языке C#.


Переплет дипломов
Главная Новости О компании Наши услуги Цены Способы оплаты Авторам Вопрос-ответ Карта сайта Контакты
Партнеры: "ЦОДНТИ" "Первая Переплетная Мастерская""ЮТЭК"
Academic Journal Catalogue (AJC)