Contribution to International EconomyВплив основних положень системного підходу на формування національної моделі корпоративного управління
Розвиток науки управління і місце системного підходу у ньому
Системний підхід як філософія управління, метод виживання на ринку
Корпоративне управління: усталені характеристики та особливості їх реалізації в національній моделіКар’єра менеджера
Розділ 1. Кар`єра як об`єкт дослідження
1.1.Сутність кар`єри та її види
1.2. Планування кар`єри. Етапи та цілі
1.3. Цілі кар`єри
Розділ 2. Менеджмент кар`єри
2.1. Кар`єра і мотивація
2.2. Мотиви для обіймання управлінських посад
Розділ 3. Кар`єра Лі ЯкоккіМетоди пошуку та відбору артиста його персональним менеджером
Розділ I. Персональний менеджмент в процесі підготовки керівників художньо-мистецьких колективів як психолого-педагогічна проблема
1.1. Персональний менеджмент в процесі підготовки керівників художньо-мистецьких колективів
1.2. Персональний менеджмент в області музичного мистецтва і утворення: понятійно-категоріальний апарат дослідження
1.3. Понятійний апарат розвитку артиста
Розділ 2 Методи і технології розвитку артиста PR засобами
2.1. Методи і технології зв'язків з громадськістю
2.2. Метод організації турне і концертів акторів персональним менеджером
2.3. Робота з пресоюМенеджмент зовнішньо-економічної діяльності
Розділ 1. Загальні питання управлінської діяльності підприємства ТОВ "Мелікс"
1.1. Форми управлінської діяльності, що використовуються на ТОВ "Мелікс"
1.2. Нормативно-правові документи, що регулюють діяльність ТОВ "Мелікс" та його організаційна і функціональна структура
Розділ 2. Оцінка планово-економічної діяльності підприємства
2.1. Аналіз балансу товарообігу підприємства
2.2. Характеристика устрою планування на підприємстві ТОВ "Мелікс"
2.3. Аналіз матеріально-технічних ресурсів підприємства
2.4. Аналіз чисельності персоналу та оплати праці на підприємстві
2.5. Аналіз фінансових результатів діяльності ТОВ "Мелікс"
Розділ 3. Логістична діяльність ТОВ "Мелікс"
3.1. Загальна характеристика логістичних процесів ТОВ "Мелікс"
3.2. Економічний аналіз логістичних процесів
3.3. Маркетингова політика фірми ТОВ "Мелікс"
Розділ 4. Інноваційна модель розвитку економіки УкраїниМенеджмент у шоу-бізнесі
1. МЕНЕДЖМЕНТ У ШОУ-БІЗНЕСІ
1.1. Типи й види організації в сфері шоу-бізнесу
2. АДМІНІСТРАТИВНА ГРУПА У СФЕРІ ШОУ-БІЗНЕСУ
2.1. Фінансовий блок керівництва шоу-бізнесом
2.2. Організаційно-правовий блок керівництва шоу-бізнесом
2.3. Творчо-управлінський блок керівництва шоу-бізнесом
2.4. PR-блок керівництва шоу-бізнесом
2.5. Продюсер і його діяльність
3. ФАНДРАЙЗІНГ І ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТНапрямки вдосконалювання організації інформаційного й документаційного забезпечення управління об`єкта
1. Теоретичні аспекти інформаційного забезпечення менеджменту
1.1. Інформація як фактор ефективного керування
1.2 Значення й роль директора інформаційної служби
2. Аналіз показників роботи підприємства
2.1. Техніко-економічна характеристика підприємства
2.2. Аналіз структури управління
3. Шляхи вдосконалення інформаційного забезпечення менеджменту підприємства
3.1. Сучасний стан і тенденції розвитку засобів реалізації інформаційного й документационного забезпечення управління корпорацією й відповідними інформаційними технологіями
3.2. Основні тенденції розвитку українського ринку корпоративних інформаційних систем
3.3. Проектні пропозиції по реалізації обраного напрямку вдосконалювання організації інформаційного й документационного забезпечення управління об'єкта


Переплет дипломов
Главная Новости О компании Наши услуги Цены Способы оплаты Авторам Вопрос-ответ Карта сайта Контакты
Партнеры: "ЦОДНТИ" "Первая Переплетная Мастерская""ЮТЭК"
Academic Journal Catalogue (AJC)