Contribution to International EconomyОсновні теорії виникнення держави
1. Теоретичні аспекти виникнення та функціонування держави
1.1. Держава як уніиверсальна політична форма організації суспільства
1.2. Причини та передумови виникнення держави
2. Основні теорії походження держави і права
2.1. Теологічна теорія
2.2. Патріархальна теорія
2.3. Договірна теорія
2.4. Органічна та психологічна теорії
2.5. Теорія насильства
2.6. Історико-матеріалістична або соціально-класова теорія
3. Сучасні концепції походження держави
4. Особливості виникнення держав у різних народів світу
ВИСНОВКИСоучастие

Раздел 1. Теоретические аспекты понятия соучастия в преступлении
1.1. Понятие соучастия в преступлении, объективные и субъективные признаки соучастия
1.2. Формы соучастия в преступлении
1.3. Причастность к преступлению
Раздел 2. Виды соучастников преступления их признаки
2.1. Понятие и признаки соучастников преступления
2.2. Добровольный отказ соучастников
Раздел 3. Уголовная ответственность соучастников преступления

3.1. Уголовная ответственность исполнителя, организатора, подстрекателя и пособника
3.2. Уголовная ответственность организаторов и участников организованной группы и преступной организации
3.3. Ответственность субъектов преступления, которые действуют совместно
ВыводыКонтракт - особлива форма трудового договору
Розділ І. Основні положення про контракт, як особливу форму трудового договору
1.1. Поняття контракту в науці трудового права
1.2. Особливості контрактної форми трудового договору
1.3. Зміст контракту
Розділ ІІ. Укладення та припинення контракту
2.1. Сфера застосування контракту
2.2. Припинення контрактуДжерела норм міжнародного права
1. НОРМИ І ДЖЕРЕЛА МІЖНАРОДНОГО ПРАВА
1.1. Поняття норми міжнародного права
1.2. Структура норм міжнародного права
1.3. Види міжнародно-правових норм
2. ЗАСОБИ СТВОРЕННЯ НОРМ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА
2.1. Роль державних угод як засобу створення і розвитку сучасного міжнародного права
2.2.Ідея загального конгресу як основи міжнародного права
2.3. Особливості ідеї узгодженості волі різних субєктів як засобу створення норм міжнародного права
3. ДЖЕРЕЛА МІЖНАРОДНОГО ПРАВА
3.1. Договір і звичай основні джерела міжнародного права
3.2. Допоміжні джерела міжнародного праваДоговори у сфері кредитно-розрахункових відносин

1 Поняття та загальна характеристика договорів у сфері кредитно-розрахункових відносин
2. Договор позики
2.1 Загальна характеристика договору позики. Сфера застосування та джерела правового регулювання
2.2 Укладення та форма договору позики. Сторони договору
2.3 Зміст договору позики
2.4 Права та обов’язки сторін за договором позики. Наслідки порушення договору
3 Особливості укладання кредитних договорів
3.1 Загальна характеристика кредитного договору
3.2 Особливості кредитного договору

4. Договір банківського внеску
4.1 Загальна характеристика договорів банківського вкладу
4.2 Укладення та форма договорів банківського вкладу і рахунку. Сторони договору
4.3 Зміст договорів банківського вкладу і рахунку
ВисновкиДжерела мусульманського права

1. Особливості виникнення та загальна характеристика мусульманського права
1.1 Загальна характеристика мусульманського права
1.2. Джерела мусульманського права
1.3. Основні особливості структури мусульманського права
2. Мусульманське право в сучасному світі
2.1.Міжнародне право в ісламській доктрині

2.2.Джихад справедлива війна в ісламі
ВисновкиГосподарське товариство як суб’єкт господарського права: поняття, види та особливості правового становища
Розділ 1. Теоретичні засади функціонування господарських товариств
1.1. Поняття та ознаки господарських товариств
1.2. Засновники та учасники господарських товариств
1.3. Реєстрація господарських товариств
Розділ 2. Види та характеристика господарських товариств
2.1. Характеристика акціонерних товариств
2.2. Товариство з обмеженою та додатковою відповідальністю та їх характеристика
2.3. Характеристика повного та командитного підприємства
ВИСНОВКИВідповідальність за порушення аграрного законодавства в Україні

Характеризуючи відповідальність за порушення норм аграрного законодавства слід зазначити, що основною метою відповідальності в цієї сфері є: загальна превенцію правопорушення та вплив на свідомість правопорушника.Види джерел права Київської Русі
1.Основні види джерел права Київської Русі
2. Галузі права Київської РусіАкти органів виконавчої влади як провідна форма реалізації повноважень
Вступ
1.Поняття актів управління
2. Особливості актів органів виконавчої влади
3. Види актів управління
4. Вимоги до актів управління Висновки


Переплет дипломов
Главная Новости О компании Наши услуги Цены Способы оплаты Авторам Вопрос-ответ Карта сайта Контакты
Партнеры: "ЦОДНТИ" "Первая Переплетная Мастерская""ЮТЭК"
Academic Journal Catalogue (AJC)