Contribution to International EconomyВзаємодія громадянина і органів місцевого самоврядування: значення, проблеми, шляхи вирішення
Розділ 1. Теоретичні аспекти взаємодії громадянина та органів місцевого самоврядування
1.1. Характеристика громадянина як субєкта взаємодій: конституційно-правовий аспект
1.2. Сутність та роль органів місцевого самоврядування в регулюванні суспільних відносин
1.3. Нормативно-правове забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування
Розділ 2. Форми взаємодії громадян з органами місцевого самоврядування
2.1. Органи самоорганізації населення та місцеві референдуми
2.2. Безпосередня участь громадян у формуванні органів місцевого самоврядування
2.3. Представницька форма участі громадян у місцевому самоврядуванні
Розділ 3. Вдосконалення взаємодії громадянина і органів місцевого самоврядування
3.1. Закордонний досвід взаємодії громадянина та органів місцевого самоврядування
3.2 Шляхи підвищення ефективності взаємодії громадянина і органів місцевого самоврядування
3.3 Громадська організація, як субєкт взаємодії з органами місцевого самоврядуванняКриза політичної влади та чим вона обумовлена
1. ПОЛІТИЧНА КРИЗА ЯК ДІАГНОЗ ПОЛІТИЧНОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ
2. МЕХАНІЗМИ І ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ ПОЛІТИЧНОЇ КРИЗИ
3. ВИХІД З ПОЛІТИЧНОЇ КРИЗИ ВИСНОВОК
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИПравові основи видатків державного бюджету України
ВСТУП РОЗДІЛ 1. СТАНОВЛЕННЯ ІНСТИТУТУ ВИДАТКІВ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ В СИСТЕМІ ФІНАНСОВОГО ПРАВА УКРАЇНИ
1.1. Становлення  інституту видатків Державного бюджету
1.2 Поняття бюджету та видатків бюджету
1.3 Принципи фінансування видатків Державного бюджету
1.4 Зарубіжний досвід організації видатків Державного бюджету
РОЗДІЛ 2. ПРАВОВИЙ МЕХАНІЗМ ЗДІЙСНЕННЯ ВИДАТКІВ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ В УКРАЇНИ
2.1 Законодавчі нормативні акти щодо видаткової частини Державного бюджету України
2.2 Повноваження Державного казначейства України по  виконанню державного бюджету за видатками
2.3 Правові засади розподілу видатків за різними ланками бюджетної системи
2.4 Загальні засади   здійснення контролю за виконанням видатків Державного бюджету
РОЗДІЛ 3. ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПРАВОВОГО МЕХАНІМУ ЗДІЙСНЕННЯ ВИДАТКІВ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ
3.1 Шляхи удосконалення нормо проектування у сфері бюджетних правовідносин
3.2 Удосконалення інституту юридичної відповідальності у сфері виконання Державного бюджету
3.3 Перспективи розвитку правового механізму здійснення видатків державного бюджету в Україні
ВИСНОВКИПрава та обов`язки фізичних осіб - сіб`єктів підприємницької діяльності
Розділ 1 Правові засади діяльності індивідуального підприємця
1.1. Поняття індивідуального підприємця
1.2 Порядок реєстрації громадян субєктів підприємницької діяльності
1.3 Права та обов’язки фізичних осіб субєктів підприємницької діяльності
Розділ 2 Оподаткування та відповідальність індивідуальних підприємців
2.1 Особливості оподаткування індивідуальних підприємців
2.2 Загальна система оподаткування громадян субєктів підприємницької діяльності
2.3 Відповідальність індивідуальних підприємців за своїми зобовязаннямиПрава жінки в шаріаті
1. Поняття та зміст Шаріату
2. Загальні права жінки в ісламі
3. Права дочки в ісламі
4. Права жінки  як дружини
5. Право на розлучення
6. Права жінки в ісламі як мусульманки
7. Право жінки на спадок жінки
8. Права на працю жінки
9. Поїздка жінки без супроводуПорівняльна характеристика законів та підзаконних актів
1. Місце та загальна характеристика  нормативно-правового акта в системі джерел права
1.1. Поняття та ознаки нормативно-правового акта
1.2. Структурні елементи нормативно-правового акта
2. Порівняльна характеристика законів та підзаконних актів
2.1 Поняття та види законодавчих актів
2.2. Поняття та види підзаконних нормативно-правових актів
3. Дія та співвідношення закону та підзаконних нормативно правових актів України
3.1 Дія та співвідношення закону та підзаконних нормативно–правових актів
3.2 Співвідношення закону та підзаконних нормативно–правових актів
ВисновкиПоняття юридичної норми
1. Норма права як результат відтворення соцдійсності
2. Сутність, зміст, форма юридичної норми
3. Нормативність державного веління ВисновкиПоняття та види спільної власності
Глава 1. Загальна  юридична та економічна  характеристика права спільної власності
1.1. Поняття і зміст права власності
1.2. Поняття і види спільної власності
Глава 2. Класифікація та наліз видів права спільної власності згідно із чинним законодавством України
2.1. Право спільної часткової власності
2.2. Право спільної сумісної власності
ВисновокПідстави звільнення судді з посади
1. Статус суддів
2. Підстави припинення повноважень судді України
3. Процедура припинення повноважень та статусу судді
ВисновкиПеріодизація історії міжнародного права
1. Виникнення міжнародного права і періодизація його історії
2. Міжнародне право давнього періоду
3. Міжнародне право середніх віків
4. Буржуазний період розвитку міжнародного права
5 . Перехід до сучасного міжнародного права та утвердження основних його засад


Переплет дипломов
Главная Новости О компании Наши услуги Цены Способы оплаты Авторам Вопрос-ответ Карта сайта Контакты
Партнеры: "ЦОДНТИ" "Первая Переплетная Мастерская""ЮТЭК"
Academic Journal Catalogue (AJC)