Contribution to International EconomyМіжнародна політика як інструмент ЗЕД
1. Понятя, роль та сутність міжнародної політики
1.1 Поняття "Міжнародна політика", її сутність, цілі та функції
1.2 Місце і роль міжнародної політики в житті суспільства
1.3 Основні форми економічного співробітництва країн світу
2. Головні міжнародні економічні організаціі
2.1Бреттон-Вудські інститути
2.2 Генеральна угода з тарифів і торгівлі та Всесвітня торговельна організація
3. Сучасний стан і перспективи зовнішньоекономічної діяльності
3.1 Зовнішня політика України: інтереси і пріоритети
3.2 Механізм зовнішньоекономічної діяльності України ВисновкиМісцеві бюджети
Розділ 1. Місцеві бюджети: теоретичний аспект
1.1. Економічна сутність та склад місцевих бюджетів
1.2. Порядок формування доходної частини бюджету та розмежування видатків між різними ланками місцевих бюджетів
Розділ 2. Аналіз виконання обласного бюджету Київської області
2.1. Організація виконання бюджету області
2.2. Аналіз виконання дохідної частини місцевого бюджету Київської області
2.3. Аналіз виконання видаткової частини бюджету Київської області Розділ
3. Проблеми та шляхи їх розв’язання при виконанні місцевих бюджетів
ВисновкиШляхи удосконалення оптового продажу товарів на торговельному підприємстві
1. Теоретичні основи оптового продажу товарів на торговельному підприємстві
1.1. Види оптового продажу
1.2. Суть оптового продажу
2. Система оптового продажу товарів на підприємстві
2.1. Форми та методи оптового продажу товарів
2.2. Послуги оптових торговельних підприємств
3. Шляхи удосконалення оптового продажу товарів на торговельному підприємстві
3.1. Порядок укладання договорів на поставку товарів
3.2. Заходи щодо стимулювання оптового продажу товарів Висновки та пропозиціїСтворення, принципи реформи Європейського Союзу
1. Початок евроінтеграційних процесів
2. Інтеграція у 70-80 роках, становлення основних принципів ЄС
3. Подальше розширення ЄСХарактеристика ліцензування обігу алкогольної продукції в Україні
Розділ 1. Загальна характеристика ліцензування обігу алкогольної продукції в Україні
1.1.Поняття ліцензування  алкогольної продукції як засіб державного регулювання
1.2.Тенденції розвитку законодавства в сфері ліцензування обігу; алкогольної продукції
1.3.Поняття алкогольної продукції як обєкта ліцензування
Висновки до 1 розділу
Розділ 2. Порядок видачі ліцензій щодо обігу алкогольної продукції
2.1.Особливості видачі  ліцензії на право здійснення оптової торгівлі
2.2.Особливості видачі ліцензії на право роздрібної торгівлі
Висновки до 2 розділу
Розділ 3. Державний контроль в сфері ліцензування обігу алкогольної продукції
3.1. Поняття  та статус; органів державного контролю в сфері ліцензування обігу алкогольної продукції
3.2. Порядок  здійснення контролю в сфері ліцензування обігу алкогольної продукції
3.3. Відповідальність за порушення законодавства в сфері ліцензування обігу алкогольної продукції
Висновки до 3 розділу ВисновокФункції та моделі ринку праці
РОЗДІЛ 1. Теоретичні основи ринку праці
1.1. Поняття ринку праці та його складові
1.2. Особливості аграрного ринку праці та його регулювання
РОЗДІЛ 2. Формування та функціонування ринку праці
2.1. Економічна оцінка сучасного ринку праці України
2.2. Основні сегменти сучасного ринку робочої сили та їх класифікація
2.3. Інфраструктура та конюнктура ринку праці РОЗДІЛ 3. Функції та моделі ринку праці
3.1. Попит та пропозиція на ринку праці
3.2. Типи ринку праці
3.3. Інтеграція виробництва і переробки сільськогосподарської продукції як фактор підвищення зайнятості сільського населенняФінансова система України

1.Сутність фінансів і їх місце в ринковій економіці
1.1 Економічні передумови виникнення і розвитку фінансів

1.2 Сутність та функції фінансів
1.3  Фінансові відносини та фінансова система держави
1.4  Вплив фінансової системи на темпи й пропорції розвитку економіки
2. Фінанси в економічній системі держави
2.1 Фінансове регулювання соціально-економічних процесів
2.2 Податки як одна з складових фінансової політики держави, їх суть
2.3 Державний бюджет як одна із складових фінансової системи
2.3.1 Сутність і принципи побудови бюджетної системи
2.3.2 Бюджет у регулюванні економічних і соціальних процесів у державі
2.3.3 Трансферти, їх суть
2.4 Взаємозв'язок фінансів з іншими елементами економічної системи
3.Фінансова система сучасної України
3.1 Основні складові та принципи побудови
3.2 Порівняння фінансової системи України з фінансовими системами зарубіжних країн
3.3 Застосування фінансових інструментів для подолання економічної кризи у 2008-2009 рокахСША як світовий лідер
ВСТУП
1. СТАНОВЛЕННЯ США ЯК СВІТОВОГО ЕКОНОМІЧНОГО ЛІДЕРА
1.1 Перша світова війна та роль у ній США. Участь США у післявоєнному світовому економічному устрої
1.2 Економічна політика США в роки другої світової війни та післявоєнна економічна політика США
2. ХАРАКТЕРИСТИКА І ПЕРСПЕКТИВИ ЕКОНОМІКИ США НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ
2.1. Характерні риси економічного розвитку США
2.2. Положення США в світовому господарстві
2.3. Зовнішньої економічної політики США і напрямки співробітництва ВИСНОВОКРоль банківської системи України в організації іпотечного кредитування
Розділ 1. Теоретичні аспекти існування інституту іпотеки в Україні
1.1. Історична ретроспектива розвитку інституту іпотеки
1.2. Сутність інституту іпотеки в Україні
1.3. Можливість настання іпотечної кризи в Україні
Розділ 2. Участь банків організації іпотечного кредитування в Україні
2.1. Характеристика системи іпотечних установ в Україні
2.2. Характеристика участі банківських установ в процесі організації іпотечного кредитування в Україні
2.3. Проблеми іпотечних відносин за участю банківських установ
Розділ 3. Сучасні напрями розвитку іпотечного кредитування в Україні
3.1. Перспективні заходи направлені на розвиток інституційної складової іпотечного кредитування в Україні
3.2. Механізми податкового стимулювання іпотеки
3.3. Іпотечне страхування, як напрямок розвитку іпотечних відносинРозвиток франчайзингу в Україні
Розділ 1. Сутнісна характеристика франчайзингу як особливої форми організації бізнесу
1.1. Сутність франчайзингу
1.2. Складові франчайзингу та його різновиди
Розділ 2. Застосування франчайзингу в практиці міжнародного бізнесу
2.1. Порівняльний аналіз використання франчайзигу в завнішньоекономічній діяльності компаній різних країн
2.2. Переваги та недоліки франчайзингових схем з огляду оптимізації стратегії зовнішньої експансії
Розділ 3. Розвиток  франчайзингу в Україні
3.1. Застосування франчайзигу українськими компаніями
3.2. Перспективи поширення франчайзигу в Україні


Переплет дипломов
Главная Новости О компании Наши услуги Цены Способы оплаты Авторам Вопрос-ответ Карта сайта Контакты
Партнеры: "ЦОДНТИ" "Первая Переплетная Мастерская""ЮТЭК"
Academic Journal Catalogue (AJC)