Contribution to International EconomyФорми міжнародних розрахунків

РОЗДІЛ 1. СУТЬ МІЖНАРОДНИХ РОЗРАХУНКІВ
1.1 Поняття міжнародних розрахунків і їх суть. Державне регулювання міжнародних розрахунків
1.2 Валютний-фінансові умови зовнішньоторговельного контракту. Базисні умови постачання
РОЗДІЛ 2. ФОРМИ МІЖНАРОДНИХ РОЗРАХУНКІВ І ЇХ РЕГУЛЮВАННЯ
2.1. Банківський переказ
2.2. Інкасові операції
2.3. Оплата по акредитиву
2.4. Розрахунки по відкритому рахунку
2.5. Розрахунковий чек
2.6. Розрахунки пластиковими картками
РОЗДІЛ 3 ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВА РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНИХ РОЗРАХУНКІВ ПРИ ЕКСПОРТІ І ІМПОРТІ ТОВАРІВ
3.1 Фінансова глобалізація та ризики при міжнародних розрахунках
3.2 Перспективи розвитку діяльності банків на міжнародному ринку
ВисновокОсобливості кредитування сільського господарства
1.Теоретичні засади сільськогосподарського кредиту
2.Етапи становлення та розвитку відносин підприємств аграрної сфери та кредитних установ
3.Особливості кредитування аграрної сфери на даному етапі
а)динаміка наданих кредитів
б)основні тенденції процесу кредитування
4.Проблеми та резерви для удосконалення кредитування сільського господарства
ВисновокДенежная система
1.Сущность денежной системы, типы и эволюция денежной системы
2. Принципы и элементы современной денежной системы
3 Создание и роль денежной системы независимой Украины
4. Национальная денежная единица Украины, ее функции и регулирование
Список использованной литературыВозникновения и сущность денег
1. Экономические концепции возникновения денег. Эволюционный  характер возникновения денег
2. Сущность денег и особенности сущности современных денег
3. Деньги действительные и заместители действительных денег
4. Деньги золотые, бумажные, кредитные, депозитные, электронные, банковские, пластиковые карточкиОрганизация безналичного денежного оборота
1 Сущность и основы организации безналичных денежных оборотов
2 Принципы организации безналичных расчетов
3 Формы безналичных расчетов и расчет. Документы. Порядок оформления расчетных документов
4 Расчеты платежными поручениями, требованиями поручениями, чеками, акредитивами, векселями и безналичные расчетыТенденціі розвитку міжнародного ринку акції на сучасному етапі
Вступ
1 Основні категорії акцій: історична реальність і прогнози
2. Світовий ринок акцій
3. Тенденції розвитку Міжнародного ринку акцій ВисновкиТехнологія складання та структура бізнес-плану
1.Теоретичні аспекти бізнес планування
1.1.Сутність та характеристика бізнес - планів
1.2.Структура бізнес-плану
1.3.Методика складання бізнес плану
2. Складання бізнес-плану для підприємства ПП МакСмак
2.1. Оцінка конкурентного середовища
2.2. Ресурсне середовище
2.3. Фінансове забезпечення Висновки Аналіз формування праці на промисловому підприємстві та шляхи його вдосконалення
Розділ 1. Теоретичні аспекти нормування праці
1.1. Сутність нормування праці, принципи, функції, завдання в ринкових умовах
1.2. Норми праці, їх значення в економічній діяльності підприємства
1.3. Стан нормування праці в Україні на сучасному етапі
Розділ 2. Аналіз нормування праці на промисловому підприємстві
2.1. Аналіз виконання норм праці робітниками-відрядниками
2.2. Аналіз рівня охоплення працюючих нормуванням праці
2.3. Аналіз виконання планового завдання щодо перегляду норм праці і зниження трудомісткості продукції
Розділ 3. Проект заходів щодо вдосконалення нормування праці
3.1. Заходи щодо вдосконалення нормування праці
3.2. Заходи щодо вдосконалення нормування праці на підприємстві та їх економічна і соціальна ефективністьМоделі економічних коливань Калдора та її застосування
Розділ 1. Економічний цикл. Суть, види
1.1 Суть і фази економічного циклу
1.2 Теорії економічних циклів. Причини та види циклів
Розділ 2. Модель економічних коливань Н. Калдора
2.1 Модель економічних коливань Н. Калдора
Розділ 3. Можливості застосування моделі Н. Калдора в економіці України
3.1 Сучасний стан розвитку України
3.2. Можливості застосування моделі Калдора в економіці УкраїниМіжнародні регіональні організації

Розділ 1. Поняття, структура та правові основи міжнародних організацій
1.1 Визначення поняття міжнародної організації, її основні ознаки
1.2 Функції міжнародних організацій
Розділ 2 Загальна характеристика деяких міжнародних регіональних організацій

2.1 Рада Європи (РЄ) 2.2 Європейський Союз (ЄС)
2.3  Організація американських держав (ОАГ)
2.4 Асоціація держав Південно-східної Азії (АСЕАН)
2.5 Співдружність Незалежних Держав (СНД)
Розділ 3. Особливості взаємовідносин України з деякими міжнародними регіональними організаціями
3.1 Характеристики та сучасний стан відносин між Україною та Євросоюзом
3.2 Участь України в Економічному Союзі Співдружності
3.3 Співробітництво між Україною та Радою Європи
Висновки


Переплет дипломов
Главная Новости О компании Наши услуги Цены Способы оплаты Авторам Вопрос-ответ Карта сайта Контакты
Партнеры: "ЦОДНТИ" "Первая Переплетная Мастерская""ЮТЭК"
Academic Journal Catalogue (AJC)