Contribution to International EconomyОрганізація виробничої системи
1. Підприємство як система
2. Організаційні основи виробничих системМатеріально-технічна база та її вплив на господарську діяльність туристичного підприємства
Розділ 1. Теоретичні основи дослідження матеріально-технічної бази туристичного підприємства
1.1. Матеріально-технічна база: поняття, складові та значення
1.2. Оцінка складових матеріально-технічної бази для підприємства
1.3. Науково-методичні основи дослідження матеріально-технічної бази
Розділ 2. Аналіз матеріально-технічної бази туристичного підприємства
2.1. Загальна характеристика туристичного підприємства
2.2. Діагностика стану матеріально-технічної бази туристичного підприємства
2.3. Оцінка ефективності використання матеріально-технічної бази
Розділ 3. Напрямки підвищення ефективності використання матеріально-технічної бази
3.1. Фінансове забезпечення розвитку матеріально-технічної бази
3.2. Вплив матеріально-технічної бази на господарську діяльність підприємства
Висновки та пропозиціїФонд оплати праці, його склад. Державне регулювання заробітної плати
ВСТУП 1. ПОНЯТТЯ ТА РЕГУЛЮВАННЯ ФОП НА ПІДПРИЄМСТВІ
1.1.Формування фонду заробітної плати на підприємстві
1.2. Державне регулювання оплати праці
2. АНАЛІЗ СТРУКТУРИ ТА ДИНАМІКИ ФОНДУ ОПЛАТИ ПРАЦІ ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛГлобалізація бізнесу
1. Глобалізація та її рушійні фатори
2. Шляхи і обмеження інтернаціоналізації бізнесу і менеджментуФункции денег и денежные обращения
1. Функции денег
2. Денежное обращения, наличные, безналичные, безналичные денежные обращения
3. Закон денежного обращения
4. Денежная массаУкраїна як суб’єкт світового ринку товарів

Розділ 1. Теоретичні основи дослідження світового товарного ринку Особливості формування світового товарного ринку
1.2. Структура світового товарного ринку
Висновки до розділу
Розділ 2. Місце України на світовому ринку зерна
2.1 . Передумови залучення України до світового ринку
2.2 Сучасні тенденції розвитку світового ринку зерна
2.3 Особливості реалізації конкурентних переваг вітчизняних компаній на світовому ринку зернових

2.4 Перспективи розширення  українського  експорту з огляду вступу України в СОТ Висновки до розділу
Розділ 3. Шляхи зміцнення позицій України на світовому ринку зерна
3.1 Шляхи зміщення позиції України на світовому ринку зерна
Висновки до розділуРазвитие представления о финансовых рисках и механизм их управления
Глава 1. Финансовые риски: теоретическое понятие и практическая классификация
1.1 Понятие рисков
1.2. Виды финансовых рисков и их классификации
1.3 Роль финансовых рисков в современной экономике
Глава 2. Механизм  управления финансовыми рисками
2.1 Система методов управления финансовыми рисками
2.2. Избежание риска
2.3 Механизм лимитирования
2.4. Механизм диверсификации
2.5 Механизм трансферта финансовых рисков
2.6. Механизм самострахования финансовых рисков
2.7. Прочие методы  нейтрализации финансовых рисков
2.8 Страхование финансовых рисков ЗаключениеПОРТЕР - Уроки для України
1.БІОГРАФІЯ МАЙКЛА ПОРТЕРА
2.МАТРИЦЯ КОНКУРЕНЦІЇ М. ПОРТЕРА
3.Конкурентоспроможність продукції українських ПІДПРИЄМСТВ на міжнародних ринках, АБО досвід портера для україни
ВИСНОВОКПідприємницька діяльність
РОЗДІЛ І. Теоретична сутність, економічні основи розвитку та практичне значення виробничих підприємств в умовах трансформації економіки України 1.1. Суть, цілі та напрями діяльності підприємств, їх становлення в сучасних умовах 1.2. Правові основи функціонування підприємств в Україні 1.3. Класифікація та структура вітчизняних підприємств РОЗДІЛ ІІ. Основні засади та практичні аспекти підприємницької діяльності господарських субєктів України 2.1. Змістовна характеристика підприємництва як сучасної форми господарювання 2.2. Договірні взаємовідносини та партнерські зв’язки в підприємницькій діяльності 2.3. Міжнародна підприємницька діяльність господарюючих субєктів РОЗДІЛ ІІІ. Основні напрями підвищення ефективності виробництва на підприємствах України, її вимірювання та сутнісна характеристика ВИСНОВКИОрганизация налично-денежного оборота
1. Экономическое содержание налично-денежного оборота и принципы его организации
2 Кассовые организации на предприятиях
3 Кассовые операции коммерческих банков
4 Эмиссионно-кассовая деятельность НБУ. Кассовые исполнения госбюджета
Список использованной литературы


Переплет дипломов
Главная Новости О компании Наши услуги Цены Способы оплаты Авторам Вопрос-ответ Карта сайта Контакты
Партнеры: "ЦОДНТИ" "Первая Переплетная Мастерская""ЮТЭК"
Academic Journal Catalogue (AJC)